Zdrava veza - kako je ostvariti

Ocenite ovaj članak:

Teško da postoji osoba koja ne želi da "ima sreće u ljubavi". Mnogi misle da osoba  treba da se rodi pod srećnom zvezdom ili da joj sudbina bude  naklonjena da bi imala zdravu emotivnu vezu.  Ovo je jedna od najvećih zabluda ljudskog roda.

Zdravo ponašanje u emotivnim odnosima se uči kao i sve ostalo u životu. Razlika je u tome što su neki od nas imali pozitivan primer u svojoj bližoj okolini u vreme odrastanja, pa su pasivno i bez napora usvojili zdrave obrasce ponašanja. Ovi drugi koji nisu imali takvu priliku, nose u sebi sav potencijal i kvalitete da ostvare zdravu i ispunjavajuću ljubavnu vezu.

Naravno, tu se javlja problem da poverujemo da možemo svesno i voljno da utičemo na nešto za šta smo verovali da je izvan naših moći. Mnogi ljudi ulože puno vremena i energije u svoje obrazovanje, ili sticanje materijalnih dobara, a nikada se ni za pedalj ne pomere u smeru emotivne pismenosti. Jedini razlog koji mi pada na pamet jeste da jednostavno nemaju saznanje ili uverenje da je tako nešto moguće.

Postoji nezrela ljubav i ona sledi princip: “ Volim jer sam voljen". Nasuprot njoj, zrela ljubav sledi ideju: “ Voljen sam jer volim.” Nezrela ljubav kaže: “ Volim te jer mi trebaš”, a zrela ljubav dopušta samosvojnost i slobodno ispoljavanje ideja i osećanja. U njoj se diskutuje o vrednostima i povremeno dolazi i do suprotstvaljanja stavova.

Elementi nezdrave zavisnosti postoje i u najboljim zrelim vezama. Mi imamo mogućnost da ih prepoznamo i prihvatimo, razotkrijemo mitove koji ih podržavaju, uradimo koliko možemo da ih promenimo, i time dobijemo zdrav aspekt veze. Kako da znamo da je naša ljubav zavisnost

Karakteristike zavisničke ljubavi

Osobe  u zavisničkoj vezi imaju sledeće karakteristike:

         1.    Osećaju se iscrpljeno

         2.    Ne mogu da definišu ego granice

         3.    Ispoljavaju sadomazohizam

         4.    Plaše se da puste da stvari idu svojim tokom

         5.    Plaše se rizika, promene i nepoznatog

         6.    Imaju mali pomak u ličnom rastu

         7.    Nemaju iskustvo prave bliskosti

         8.    Igraju psihološke igre

         9.    Ne prihvataju obavezivanje

       10.  Daju da bi dobili nešto zauzvrat

       11.  Žele da promene onog drugog

       12.  Treba im onaj drugi da bi se osećali kompletnim

       13.  Traže i zahtevaju bezuslovnu ljubav

       14.  Ponovo proživljavaju stara, negativna osećanja

       15.  Žele bliskost, ali je se plaše

       16.  Rade stvari zbog drugih, dok zanemaruju sebe

       17.  Igraju igre moći

Karakteristike zdrave  ljubavi

Osobe u zdravoj vezi imaju sledeće karakteristike:

         1.    Dopuštaju samosvojnost

         2.    Imaju istovremeno iskustvo i da su jedno sa partnerom i da su svako za sebe

         3.    Podstiču najbolje u partneru

         4.    Prihvataju završetke

         5.    Imaju otvorenost ka promeni i istraživanju

         6.    Podstiču lični rast u partneru

         7.    Imaju iskustvo prave bliskosti

         8.    Osećaju se slobodno da traže ono što im je potrebno

         9.    Osećaju da je davanje i primanje jednako važno

       10.  Nemaju nameru da manjaju ili kontrolišu drugog

       11.  Ohrabruju samodovoljnost kod partnera

       12.  Prihvataju svoja ili partnerova ograničenja

       13.  Ne traže bezuslovnu ljubav

       14.  Prihvataju obavezivanje

       15.  Samouvereni su

       16.  Spontano ispoljavaju osećanja

       17.  Rado prihvataju bliskost i pokazuju svoje slabe strane

       18.  Brinu o partneru nepristrasno

       19.  Prihvataju jednakost i ličnu moć kako svoju tako i od partnera