Šta su to poremećaji sumanutosti?

Ocenite ovaj članak:

Poremećaji sumanutosti spadaju u grupu psihoza i kod njih je mehanizam otuđenja od realiteta sumanuto verovanje. Ove osobe imaju sumanute ideje – verovanja koja nisu zasnovana na realnim činjenicama i koja se ne mogu promeniti – nepodložne su korekciji. Poremećaj je redak, javlja se 24-30 na 100 000 stanovnika. Ove osobe relativni dobro funkcionišu u društvu, te se retko javljaju psihijatru.
Sadržaji sumanutih ideja su: ideje proganjanja (kuje se zavera protiv njih, neko želi da im naudi, prate ih i prisluškuju), ideje veličine (imaju posebne moći i sposobnosti, pronašli su važne izume za čovečanstvo, postali su novi mesija ), patološke ljubomore (veruju da ih bračni partner vara sa više ljubavnika ili članom porodice), i erotomanije (veruje da su su njega zaljubljene značajne ličnosti pa sve pokušava da ostvari kontakt sa njima) , hipohondrijske ideje (tvrde da imaju bolove u celom telu, podvrgavaju se raznim pregledima, veruju da boluju od neizlečive bolesti a da lekari to kriju od njh i da neće da im kažu), ideje telesne izobličenosti (vide određene delove svog tela kao ružne i nakazne iako oni to nisu te traže plastične operacije da to isprave). Ideje su često logične i u vezi sa realnim životom, ali apsurdne u odnosu na normalno ponašanje.

Kako se ispoljava?

Oblici ovog poremećaja koji se najčešće sreću su:
1. Procesni kverulant
Osoba koja je uverena da su mu prava ugrožena, da su se svedoci pogrešno zakleli, da su veštaci pristrasni, sudije potplaćene, zakoni nepravilni. Ove osobe u borbi „za svoja prava“ izgube svaku razumnu meru.
2. Sumanuti pronalazač
Osoba nosi okoli bizarne i apsurdne „pronalaske“ pokušavajući da uveri ustanove i uticajne pojedince da finansiraju njegov pronalazak. Često im pronalazak okupira celokupnu ličnost i vreme.
3. Fanatični idelaisti
Najčešće se ispoljavaju kao verski i politički fanatici. Uvereni su da su vođe socijalnih reformi ili verskih pokreta. Sanjaju o novom političkom sistemu ili svetskom miru. Aktivni su, pišu pamflete i organizuju kampanje. Agresivni su i tvrdoglavi, karakteriše ih želja za sukobljavanjem.
4. Sumanuti megalomani
Radi se o osobama koje veruju da poseduju specijalne vrednosti i da imaju posebne moći i natprirodne sposobnosti. Takođe veruju da su po poreklu i u svakodnevnom životu u vezi sa mnogim poznatim i značajnim ličnostima iz javnog života. Govore kako poseduju neprepoznat talenat, te da su pripadnici tajnih organizacija (CIA, KGB).
5. Sumanutost ljubomore (patološka ljubomora)
Sumanutost neverstva i rivalstva počinje fazom sumnje kada se traže dokazi ljubavi i sumnja se na neverstvo. Ubrzo osoba oseća da je tragično ismejana i ostavljena i ubrzo joj „sve postaje jasno“ jer su mu se „otvorile oči“. Tada počinje da sklapa mozaik od svih događaja i situacija iz prethodnog perioda i da ih tumači kao dokaz svom uverenju. Priseća se čak događaja iz daleke prošlosti i tumači ih u sklopu svojih uverenja. Doterivanje i menjanje garderobe ili nedoterivanje da bi se zavrali tragovi – sve se tumači u skladu sa sumautom idejom. Pokušava da se iznudi priznanje, napočetku molbama a kasnije pretnjama i fizičkim maltretiranjem.
6. Erotomanska sumanutost
Ova sumanutost se zasniva na uverenju da je neko voljen od druge osobe. Razvija se kroz tri faze: faza nade, srdžbe i osvete. U fazi nade postoji uvrenje da neko voli osobu, najčešće osoba višeg socijalnog statusa, često poznata ličnost iz javnog života. Osoba tumači njegove izjave preko štampe ili ponašanje na televiziji kao da su upućni njoj i da joj se na taj način izjavljuje ljubav. U fazi srdžbe osoba počinje da prati objekat ljubavi, da ga uznemirava telefonom i da ga optužuje za određene postupke. U fazi osvete javlja se agresija prema objektu ljubavi, fizičkog napada čak do ubistva ili samoubistva.

Kako se leči?

S obzirom na uzrok nastanka, ovi poremećaji se leče psihijatrijskim lekovima. Psihoterapijske tehnike se preoručuju ali je potreban dugotrajan rad da bi se videli rezultati.

Zašto nastaje?

Postoji više teorija koje objašnjavaju nastanak ovi poremećaja. Prema psihoanalitičkom tumačenju, projekcija kao mehanizam odbrane je jedan od uzroka. U nekim slučajevima, osećanje seksualne neadekvatnosti može biti uzrok (sumanutost ljubomore) ili projektovanje neprihvatljivih impulsa neseksualne prirode. Takođe kod nekih poremećaja uzrok može biti poremećena percepcija ili poremećaj emocija.

Kako se ponašati?

Ako se radi o osobi koja se nalazi u sumanutom sistemu, potrebno je razumeti da se radi o bolesti i da ne postoj krivica dotične osobe koja je dovela do takvog ponašanja, pošto su uzroci poremećaja unutrašnje prirode. Ako postoje pretnje fizičkim nasiljem treba ih ozbiljno shvatiti. Ne savetuje se ni odobravanje ni negiranje sumanutih ideja, posebno ne od strane osobe u koju poremećena osoba nema poverenja.