Ekonomija emotivne razmene

Ocenite ovaj članak:

Emotivna razmena je osnovna egzistencijalna potreba čoveka. Svaka osoba ima potrebu za priznanjem od strane drugih ljudi. Ova potreba može biti zadovoljena potvrdom (eng. stroke), koji može biti ispoljen kroz pogled, reč, dodir...

Koliko puta ste se zapitali zašto nam je teško da nekome kažemo da ga volimo? Ili zašto ljudi, za koje znamo da nas vole, nam to tako retko govore? Da li sami sebe omalovažavate pred drugima da bi oni krenuli da vas razuveravaju, jer je mislite da nije lepo da sami sebe hvalite.

Postoje pravila ekonomije emotivne razmene koja nam nameće kritikujući deo naše ličnosti (Kritikujući Roditelj) i prema kojima većina nas postupa nesvesna njihovog uticaja. To su:

1. Ne daj potvrde koje želiš da daš

2. Ne traži potvrde koje želiš

3. Ne prihvataj potvrde koje želiš

4. Ne odbijaj potvrde koje ne želiš

5. Ne daj samom sebi potvrde.

Kada se ova pravila nesvesno poštuju u svakodnevnoj komunikaciji, više je nego očigledno koliko ta razmena postaje oskudna i siromašna. U toj situaciji dolazi do pojave da ljudi postaju gladni potvrda pa počinju da prihvataju, čak i da traže negativne potvrde. Kao što će čovek koji umire od žeđi piti slanu vodu i, naravno,, razboleti se od nje, tako će I čovek gladan potvrda prihvatiti bilo kakvu potvrdu.  Ljudi se od negativnih potvrda, koje prihvataju umesto pozitivnih, takođe razbole. Dobijanje zdravih i pozitivnih potvrda je najvažnija preokupacija ljudskog roda.

Sistematsko kršenje pravila ekonomije emotivne razmene dovodi do redovnog obezbeđivanja dovoljnog broja pozitivnih i zdravih potvrda – osoba razvija kapacitete za ljubav tako što daje potvrde, prihvata potvrde koje želi a odbija one koje ne želi, i daje potvrde sama sebi.

Autor ekonomije emotivne razmene Claude Steiner daje nam i rešenje u vidu učenja emocionalne pismenosti koje se sastoji iz ukupno pet transakcija:

0. Traženje dozvole 

Transakcija koja je uslov za emotivnu razmenu je traženje dozvole i ona uvek treba da prethodi ostalim. Zašto?

Zato što svaka emocionalna komunikacija može biti zastrašujuće iskustvo. Kada želimo da razgovaramo o potvrdama ili  emocijama, traženjem dozvole od druge osobe:

a)     upozoravamo je da će uslediti teška komunikacija koje će prizvati probleme i omogućavamo drugom da se pripremi i bude spreman da sluša

b)     pružamo drugome mogućnost da odluči da li tog momenta želi da se bavi takvim stvarima.

Kada primenimo ovaj pristup, izbegavamo mogućnost da se druga osoba šokira, bude defanzivna, uplaši se ili se razbesni. Najvažnije je dati sagovorniku mogućnost izbora. Moramo da prihvatimo da možda nismo izabrali najbolji moment za ono što hoćemo da kažemo.

Traženje dozvole bi moglo da izgleda ovako: “ Mogu li da ti kažem šta mi se dopada kod tebe?” ili “Između nas se dešava nešto što mi se ne dopada. Da li bi želela da popričamo o tome?”

Može se desiti da razgovor o emocijama bude prekinut kao “psihološko trabunjanje” ili da izazove podsmeh ljudi koji se ne osećaju prijatno sa svojim emocijama. Ipak, traženje dozvole je važan korak u učenju emocionalne pismenosti i posle nekog vremena vežbe vaša komunikacija sa okolinom će se poboljšati.  

1. Davanje potvrda koje su iskreni i istiniti izrazi nakolosti 

Osnovni uslov za učenje emocionalne pismenosti je iskrenost. Da bi emocionalna razmena imala smisla, da bi ljudi verovali jedni drugima i imali poverenja jedni u druge, potrebno je da se obavežu na iskrenost i istinitost. Našu intuiciju zbunjuje potvrda koja je predstvaljena da je od srca, ako na intuitivnom nivou osećamo da je lažna.

Kada odlučimo da damo potvrdu moramo voditi računa da bude autentična. Neki ljudi znaju kako se osećaju pa im je lako da budu iskreni, a neki tek počinju to da uče.

Na primer, Jelena je naučena odmalena da je važno da prema ljudima bude prijatna i da im govori ono što žele da čuju, čak i kada ne misli tako. Pošto je godinama govorila ono što ljudi žele od nje da čuju, a nikada nije razmišljala da li je to istina, Jelena ne zna šta zaista oseća prema ljudima i šta joj se dopada kod njh tako da mora da se koncentriše da bi postala svesna svojih pravih osećanja.

Glavni problem koji se javlja prilikom davanja stroukova je naš Kritikujući Roditelj koji nam daje obeshrabrujuće poruke kao što su:

-       Ako ona ne želi tu potvrdu, ispašćeš budala.

-       Ta povrda nije adekvatna i loše zvuči. Ako je kažeš ispašćeš budala.

-       Izgledaće kao da se nabacuješ.

-       Ionako će izgledati kao da nisi iskren, pa zašto bi onda rizikovao.

-       Neko će pomisliti da si jadnik kome je očajnički potrebno da ima prijatelja.  

Dajući potvrde uprkos zabranama Kritikujućeg Roditelja, videćemo koliko se naše potvrde cene i počećemo i sami da dobijamo potvrde. Kada se to desi, glas Kritiujućeg Roditelja će postepeno gubiti svoju moć da nas ograničava.  

2.  Traženje potvrda odnosno naklonosti koja nam je potrebna 

Možemo nagađati šta naši bližnji osećaju prema nama ili možemo čekati godinama da to čujemo od njih. Lepo je dobijati potvrde, ali one ponekad nisu dostupne ili nisu dostupne one koje su nama potrebne.

Traženje potvrda je rizičnije od davanja. Nikada ne možemo biti potpuno sigurni da ćemo dobiti one potvrde koje želimo. Druga osoba možda zaista nije u stanju da nam kaže ono što bismo želeli da čujemo. Zato je rizičnije tražiti određenu potvrdu nego bilo kakvu.  

3. Prihvatanje potvrda koje želimo 

Kada žudimo za potvrdama, potrebni su nam koliko i hrana. Možda žudimo za potvrdama zato što ih uopšte ne dobijamo ili smo možda probirljivi pa odbijamo svaku potvrdu koju nismo izričito tražili. S druge strane, možda nam nude otrovne potvrde koje se spolja čine privlačnim, i mi ih prihvatamo.

Uvek postoji opasnost da ćemo prihvatiti potvrdu koju treba da odbijemo ili ćemo odbiti i otpisati korisnu potvrdu koju u stvari želimo.   

4.  Odbijanje potvrda koje ne želimo 

Najočigledniji primer neželjenih potvrda su seksualne potvrde koje dolaze od osobe za koju nismo zainteresovani, što nas može dovesti i izuzetno neprijatnu situaciju.

Naučiti odbijanje neželjnih potvrda je veoma važna veština. Treba da naučimo kako prekinuti neželjenu potvrdu da bismo izbegli neugodnu ili štetnu situaciju.

Najteži zadatak u ovom poduhvatu za neke je odvajanje potvrda koje želimo od onih koje ne želimo, kao i odvajanje potvrda koje su dobre za nas od onih koje su štetne.

5.  Davanje potvrda samom sebi - zdrava ljubav prema sebi 

Većina nas je naučena da misli da je „tapšanje samog sebe po leđima“ neskromno i uobraženo, ili čak patetično, glupo i ponižavajuće. Nema ničeg sramotnog u davanju potvrda samom sebi, čak iako vam nisu preko potrebni. Možda ima nekih dobrih stvari koje drugi ne poznaju kod vas ili su možda ljudi oko vas škrti na potvrdama, ili vam je možda potrebno više potvrda nego što dobijate.

Naročito je potrebno biti vičan samopotvrđivanju kako bismo neutralisali negativne potvrde koje dobijamo od svog Kritikujuićeg Roditelja, koji nam govori da smo glupi, loši ljudi, ružni, bolesni ili osuđeni na propast.

Uz pomoć svog Negujućeg Roditelja možemo sebi davati potvrde kojima jačamo svoje samopouzdanje.

Učenje emocionalne pismenosti počinjemo otvaranjem srca i jačanjem svojih veza sa drugima tako što dajemo i primamo potvrde.