Da li se javiti psihijatru ili psihologu ?

Ocenite ovaj članak:

Imate problem psihičke prirode i želeli biste da potražite stručnu pomoć ali niste sigurni kome da se obratite? Da li bolje javiti se psihijataru ili psihologu? Ako imate ovu dilemu, niste jedini. Postoji dosta sličnosti ali i razlika između ove dve vrste stručnjaka koje je potrebno poznavati da biste odlučili kome da se obratite.

Psihijatar

Psihijatar je doktor medicine, lekar koji je se specijalizovao za prevenciju, dijagnostikovanje i lečenje mentalnih bolesti. Školovanje psihijatra uključuje završen medicinski fakultet u trajanju od 6 godina i zatim 4 godine specijalizacije iz psihjatrije koja podrazumeva rad na psihijatrijskoj klinici i na kraju položen specijalistički ispit iz psihijatrije.  Psihijatar se obučava da napravi razlliku između mentalnih problema i drugih oboljenja koje mogu da se ispolje psihijatrijskim simptomima. On takođe prati uticaj telesnih oboljenja na psihičko stanje i efekte lekova na rad pojedinih organa i celog organizma.

Lekar specijalista psihijatar može da prepisuje lekove za psihičke poremećaje. Mnogi psihijatrisjki poremećaji kao što su depresija, hiperkinetički poremećaj (ADHD), bipolarni poremećaj ili panični napadi često zahtevaju lečenje određenim lekovima. Ponekad su za lečenje poremećaja dovoljni samo lekovi ili samo psihoterapija, a ponekad je potrebno kombinovati ove dve metode. Psihijatar može da prepiše lekove i da radi psihoterapiju ako je to potrebno.

Psiholog

Psiholog ima završen fakultet iz pshologije, nauke koja se bavi proučavanjem psihičkog života, ponašanja ljudi, psihičkog procesa i psihičkih osobina. Fakultet psihologije traje 4 godine. Psiholozi u okviru svoje struke kao sredstvo rada koriste razgovor i psihološke merne instrumente (testove, upitnike, skale procene) kojima dobijaju potrebne informacije, i planiraju i sprovode psihološke intervencije u pružanju psihološke pomoći. Psiholozi ne prepisuju lekove za psihičke poremećaje. Postoji više grana psihologije: klinička psihologija, psihologija obrazovanja , psihologija rada i istraživačka. Radom sa osobama koje imaju psihološke probleme mogu da se bave klinički psiholozi i psiholozi koji su završili edukacije iz određene vrste psihoterapije i savetovanja.

Pristup

I psihijatar i psiholog su obučeni da razgovaraju sa ljudima o njihovim problemima, ali imaju drugačiji pristup. Psiholog će obratiti više pažnje na vaše ponašanje, dok psihijatar ima uvid u biološku neravnotežu koja je uzrok psihičkog poremećaja (na primer obojenje tireoidne žlezde kao uzrok depresije).

Potražite pomoć

Problemi psihičke prirode često mogu da onemoguće normalno funkcionisanje u više oblasti života.  Neophodno je u takvim situacijama što pre potražiti stručnu pomoć. Bilo da se odlučite za psihijatra ili psihologa, dopustite sebi da upoznate nekoliko terapeuta pre nego što se odlučite za onog sa kojim biste radili. U terapijskom odnosu je važno da je terapeut kog ste izabrali odgovarajući za vas.