{caption}

O nama

Psihoterapijsko savetovalište “Sinteza “ osnovano je 2009. godine sa ciljem da ponudi individualni i grupni psihoterapijski rad.

Psihoterapeuti u našem savetovalištu su: 

 

- dr Bojana Ristovski Mladenović, doktor medicine - specijalista psihijatrije

Obrazovanje:
2006. g. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2016. g. Specijalizacija iz psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Psihoterapijom se bavi od 2007. godine, i to:
- transakcionom analizom
- hipnoterapijom 
- integrativnom psihoterapijom
- terapijom usmerenom na klijenta Karla Rožersa.

Član je Srpske asocijacije za transakcionu analizu (SATA), Evropske asocijacije za transakcionu analizu (EATA) i Internacionalne asocijacije za transakcionu analizu (ITAA), kao i Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije - Regionalne lekarske komore Beogarada. Poseduje važeću licencu za rad izdatu od Lekarske komore Srbije i Sertifikat za psihoterapiju Saveza psihoterapeuta Srbije.  

 


- dr Zoran Mladenović doktor medicine,  na specijalizaciji iz psihijatrije

Obrazovanje :
Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Specijalizacija iz psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ima višegodišnje radno iskustvo u kliničkoj psihijatriji, sticano radom uglavnom na odeljenjima za akutne i hronične psihotične poremećaje, kao i na odeljenju za neurotske poremećaje. Poznavanje farmakoterapijskih postulata kao i psihodinamička etiologija predstavljaju polja interesovanja kada je klinički rad u pitanju.  

Jedan je od osnivača Psihoterapijskog savetovališta "Sinteza" u okviru koga obavlja psihoterapijsku praksu unazad više godina. Oblast delovanja je grupna analiza kao jedan od posebnih entiteta psihoanalize, u okviru kojeg su mu posebna polja interesovanja objektni odnosi i granična organizacija ličnosti. 

 

 

Član je Lekarske komore Srbije - Regionalna lekarska komora Beograda i Društva grupnih analitičara Beograda.

Poseduje važeću licencu za rad izdatu od strane Lekarske komore Srbije. 

 


Pitajte psihoterapeuta