Najčitaniji tekstovi

Svi tekstovi

Tekstovi

Zdrava veza - kako je ostvariti

Teško da postoji osoba koja ne želi da "ima sreće u ljubavi". Mnogi misle da osoba  treba da se rodi pod srećnom zvezdom ili da joj sudbina bude  naklonjena da bi imala zdravu emotivnu vezu.  Ovo je jedna od najvećih zabluda ljudskog roda.  Zdravo ponašanje u emotivnim odnosima se uči…

Somatoformni poremećaji

    Definicija Somatoformna grupa poremećaja spada u neurotske poremećaje. Osnovna karakteristika ovih poremećaja je učestalo iznošenje žalbi na telesne tegobe i stalni zahtevi za medicinskim ispitivanjem i pored ponovljenih negativnih rezultata i uveravanja lekara da simptomi nemaju telesnu osnovu. Ako i postoji neko telesno oboljenje, ono ne može da objasni ni…

Bipolarni poremećaj raspoloženja

Definicija Bipolarni poremećaj, poznat i kao manično-depresivni poremećaj, predstavlja prisustvo promena raspoloženja kod osobe koje osciluju od potištenog depresivnog do povišenog maničnog raspoloženja. Kada je osoba depresivna, ona se oseća tužno i beznadežno, gubi interes i ne uživa u većini aktivnosti. Kada se raspoloženje promeni u suprotnom smeru, osoba se…

Antisocijalni poremećaj (psihopatija)

Definicija Antisocijalni poremećaj ličnosti je vid hronične promene ponašanja koje karakteriše razmišljanje, ponašanje  i odnose sa drugima kao nefunkcionalne i destruktivne. Osobe sa antisocijalnim poremećajem ličnosti obično ne zanima šta je ispravno a šta ne i često ne uvažavaju prava, želje i osećanja drugih ljudi.  Ovaj poremećaj se još naziva…

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

  Definicija Posttraumatski stresni poremećaj je psihički  poremećaj izazvan zastrašujućim događajem. Simptomi mogu da uključuju flešbek epizode, košmarne snove  i tešku anksioznost, kao i nekontrolisane misli o događaju. Većina ljudi koja prolazi kroz traumatična iskustva ima poteškoće da se vrati u svoje uobičajeno stanje nakon toga. Potrebno je da prođe…

Granični poremećaj ličnosti - borderline

Zamilsite kako se oseća petogodišnjak koga je majka izgubila u gužvi na ulici, dok gleda okolo i pokušava panično da je pronađe, a stranci zlokobno bulje u njega. Tako se osoba sa graničnim poremećajem ličnosti oseća veći deo vremena. Usamljeno i teskobno.   Definicija Granični poremećaj ličnosti je poremećaj mentalnog…

Anksioznost

  Definicija Anksioznost predstavlja normalan deo života. Može čak biti i korisna kada nas upozorava na opasnost. Ali kod nekih ljudi anksioznost neprestano ometa svakodnevne aktivnosti kao što su rad, učenje ili spavanje. Ovaj tip anksioznosti može da poremeti odnose i uživanje u životu i vremenom može da dovede do…

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

  Definicija   Opsesivno-kompulzivni poremećaj se odlikuje ponavljajućim prisilnim mislima i prisilnim radnjama. Opsesivne misli su ideje, slike ili impilsi koji se nameću osobi stalno iznova na stereotipan način. Skoro uvek su neprijatnog karaktera i osoba, često bezuspešno, pokušava da im se odupre. Karakteristično je da ih osoba prepoznaje kao…

Psiholoske igre

Koliko često vam se desilo da uhvatite osobe oko sebe u nekoj psihološkoj igri? Igranje igara kao vid međusobne komunkacije uveo je u psihoterapiju Erik Bern, osnivač transakcione analize. Motivi igranja psiholoških igara su strah od bliskosti i razne dobiti. Važno je uzeti u obzir da se sve igre igraju…

Dramski trougao

Uprkos imenu koje obećava, psihološke ige uopšte nisu zabavne. One su nesvesni obrasci ponašanja koji se neprestano ponavljaju između dvoje ljudi (nekad i više), koji ih ostavljaju prazne i nesrećne. U transakcionoj analizi imamo određene obracse ponqšanja na umu kada kada govorimo o psihološkim igrama, kratko igrama. Igru možemo definisati…

Pitajte psihoterapeuta

Anketa

Da li ste bili na psihoterapiji?

Prijavite se na našu e-mail listu da biste dobili obavestenja o novim tekstovima: