{caption}

O nama

Psihoterapijsko savetovalište “Sinteza “ osnovano je 2009. godine sa ciljem da ponudi individualni i grupni psihoterapijski rad.

U Savetovalištu su angažovani:
- dr Bojana Mladenović, specijalista psihijatrije

Obrazovanje:
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu Akademske specijalističke studije iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Specijalizacija iz psihijatrije,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Psihoterapijom se bavi od 2007. godine, i to:
- transakcionom analizom
- hipnoterapijom - interpersonalnom psihoterapijom
- integrativnom psihoterapijom
- terapijom usmerenom na klijenta Karla Rožersa.

- Dr Zoran Mladenović, doktor medicine, specijalizant psihijatrije.

Obrazovanje :
Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu Specijalizacija iz psihijatrije,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Oblasti delovanja:
- psihoanalitička psihoterapija
- grupna analitička terapija


Pitajte psihoterapeuta